Χρονικό πλαίσιο

Γενικές αρχές

Το Πρόγραμμα του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού απευθύνεται αποκλειστικά σε ιατρούς (ανεξάρτητως ειδικότητας) και οδοντιάτρους.

  • Τα σεμινάρια γίνονται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, για 10 μήνες τον χρόνο, για δύο χρόνια. Συνολικά καλύπτονται 280 σεμιναριακές ώρες (14 ώρες κάθε Σαββατοκύριακο).
  • Στην διάρκεια των δύο ετών, προβλέπονται 25 – 30 ώρες πρακτικής εξάσκησης στον χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων. Δίνεται η δυνατότητα δε σε όσους επιθυμούν, να παρακολουθήσουν την πρακτική εφαρμογή του βελονισμού στο Κέντρο Ερευνας και Εφαρμογής Βελονισμού.
  • Το εκπαιδευτικό διετές πρόγραμμα ανανεώνεται κάθε χρόνο και ανακοινώνεται στους ιατρούς με την εγγραφή. Στο πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες, οι ώρες και τα θέματα που αναπτύσονται και στα δύο χρόνια εκπαίδευσης.
  • Οπτικο-ακουστικά μέσα (video, διαφάνειες, slides κλπ) χρησιμοποιούνται σε κάθε παράδοση. Από το 1999 το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Το κέντρο ενημερώνει τα εκπαιδευόμενα μέλη του για τις διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις που αφορούν στον βελονισμό. Επίσης στηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια για υποτροφία σε Κολλέγια Παραδοσιακής Ιατρικής της Κίνας.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναριακού κύκλου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης που πιστοποιεί την παρακολούθηση των 280 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονοθεραπείας και υπογράφεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και από εκπρόσωπο της Εκπαιδευτικής Ομάδας.
  • Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συνάδελφοι που επιθυμούν, γίνονται άμμεσα τακτικά μέλη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού, λαμβάνουν την ταυτότητα μέλους, έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των Μετεκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και διαδικασίες του σωματείου. Επίσης, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της Διεθνούς Εταιρείας Βελονισμού ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques), μετά από πέντε χρόνια πρακτικής άσκησης του βελονισμού, και σχετική αίτηση (βιογραφικό σημείωμα, δραστηριότητες κλπ), είναι δυνατόν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι το Διεθνές Δίπλωμα Βελονισμού της ICMART.
  • Ο αριθμός των ιατρών που εγγράφονται κάθε έτος είναι αυστηρά περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Το κέντρο διατηρεί την δυνατότητα επιλογής των ιατρών ανάλογα με την ειδικότητα τους, αν και εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής ή εθνική οδηγία.
  • Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από 1η Μαϊου στη γραμματεία του Ιπποκρατείου Κέντρου Ελλάδος, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (Αλκμάνος 2 και Παπαδιαμαντοπούλου, 4ος όροφος, Ιλίσια, 5-8 μμ καθημερινά τηλ. 7220542, fax 7293345).