Διοικητικό συμβούλιο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού που προήλθε από τις εκλογές της 16ης Δεκεμβριου 2012, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Μιλτιάδης Καράβης
Αντιπρόεδρος : Κλειώ Γκομόζια
Γενικός Γραμματέας : Γιώργος Λένης
Ταμίας : Μαρκέλλα Σεγρέδου
Σύμβουλος : Ιωάννα Καζάλη
Αν. μέλη: Αντώνης Αγγουλές
Μαρία Ιωαννίδου

Ελπίζουμε οι ιατροί-μέλη της Εταιρείας μας να συνεργαστούν αρμονικά με το νέο Δ.Σ. και να στηρίξουν τις προσπάθειές του, για την προώθηση του επιστημονικού βελονισμού.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, για το Δ.Σ.