Κόστος

Ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2005


Κόστος συμμετοχής

3.500 Ευρώ


Τρόπος καταβολής : πέντε (5) δόσεις σε διάστημα δύο (2) ετών.

Εγγραφή : 500 ευρώ

1ο έτος : 750 ευρώ (Σεπτέμβριος 2003)
750 ευρώ (Φεβρουάριος 2004)

2ο έτος : 750 ευρώ (Σεπτέμβριος 2004)
750 ευρώ (Φεβρουάριος 2005)

Ο αριθμός των ιατρών που εγγράφονται κάθε έτος είναι αυστηρά περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Το Κέντρο διατηρεί την δυνατότητα επιλογής των ιατρών ανάλογα με την ειδικότητά τους, αν και εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής ή εθνική οδηγία.


Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από 1η Μαϊου 2003 στη γραμματεία του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία (ιατρείο κου Μ.Καράβη : Αλκμάνος 2 και Παπαδιαμαντοπούλου 4ος όροφος, Ιλίσια, 5-8μμ καθημερινά τηλ. 210-7220542, fax. 210-7293345, e mail. [email protected]). Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την εξόφληση του προκαθορισμένου για την εγγραφή ποσού.


Οι ταχυδρομικές επιταγές αποστέλλονται προσωπικά στον ιατρό Μιλτιάδη Καράβη, στη
διεύθυνση Βας. Σοφίας 54 (περιοχή HILTON), 11528 Αθήνα, με την ένδειξη “Εγγραφή
σεμιναρίου”. Απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία.

Κατά την εγγραφή χορηγούνται : αναλυτικό πρόγραμμα ύλης και για τα δύο
έτη, ενημερωτικό υλικό και απόδειξη πληρωμής.

Εκ της γραμματείας