Επιστημονικές επιτροπές

Επιτροπή Εκπαίδευσης

Η επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την επιμόρφωση και τη κατάρτηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης των ιατρών – μελών της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού. Με ευθύνη της επιτροπής και τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικής και μετεκπαιδευτικής δράσης.