Προυποθέσεις

Η θέση της Ελληνικής πολιτείας.
Η Ελληνική Πολιτεία με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “…δέχεται τον Βελονισμό ως μία μέθοδο θεραπείας η οποία εφαρμόζεται μόνο από ιατρούς…” (Αρ. Πρωτ. Υ7/οικ./4270/25-6-96), και συμπληρώνει ότι “…η εφαρμογή του Βελονισμού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευθεί στη Βελονοθεραπεία…” (574/Α4/1191/21-2-1980).

Οι αποφάσεις αυτές τιμούν τον ιατρικό κόσμο, διασφαλίζουν πλήρως τους Έλληνες ασθενείς που απευθύνονται στο Βελονισμό και βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις αρχές και το καταστατικό της “Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού”.

Ο πλουραλισμός στην υγεία μας αναγκάζει να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την σχέση κόστους – θεραπευτικού οφέλόυς των μεθόδων που χρησιμοποιούμε με αυστηρά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος προστασίας του ασθενούς ο οποίος αναζητά τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τις μικρότερες επιπτώσεις και τη δίκαια χρήση ΄΄σπάνιων΄΄ θεραπευτικών συστημάτων από κατάλληλα εκπαιδευμένους ιατρούς. Το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονοθεραπείας με το εκπαιδευτικό και το μετεκπαιδευτικό έργο που επιτελεί τα τελευταια 10 χρόνια, συμβάλλει στην επιστημονική προσέγγιση και στη κατάλληλη εκπαίδευση των ιατρών στο βελονισμό.

Το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον Ιατρικό Βελονισμό του Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Βελονισμού έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά και μόνο ιατροί και οδοντίατροι με αναγνωρισμένο τίτλο ιατρικής ή οδοντιατρικής για την Ελλάδα. Το πτυχίο ιατρικής (και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ αν και εφόσον απαιτείται) είναι απαραίτητα για την εγγραφή. Στην Αιτηση εγγραφής (με την ποία ο ιατρός κατοχυρώνει τη θέση του για τον νέο σεμιναριακό κύκλο) ο ιατρός δηλώνει ρητά την ειδικότητα του και υπογράφει για το αληθές των στοιχείων που αναγράφει