Περιληπτικό πρόγραμμα

Περιληπτικά η εκπαιδευτική ύλη του διετούς κύκλου σπουδών στον Ιατρικό Βελονισμό.

Παραδοσιακός Βελονισμός:

 • Εισαγωγή στη θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
 • Τάο. Θεωρία γίν – γιάνγκ.
 • Θεωρία των Μεσημβρινών και των κλάδων τους.
 • Θεωρία Zang – Fu οργάνων.
 • Θεωρία των πέντε στοιχείων.
 • Θεωρία των οκτώ αρχών.
 • Αίτια ασθενειών σύμφωνα με την Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική.
 • Περιγραφή των Μεσημβρινών (πρωτευόντων, δευτερευόντων, τενοντομυϊκών) και των σημείων βελονισμού.
 • Σύνδρομα Zang-Fu οργάνων.
 • Διαγνωστικές μέθοδοι στη Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (γλώσσα, σφυγμός, ιστορικό).
 • Παθολογία Πρωτευόντων Μεσημβρινών.
 • Παθολογία οργάνων και σπλάγχνων.
 • Παθολογία ενεργειακών αξόνων.
 • Ειδική νοσολογία κατά συστήματα.
 • Ωτοβελονισμός.
 • Κρανιοβελονισμός.
 • Διαφοροδιάγνωση και θεραπευτική εφαρμογή στα πλαίσια της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
 • Ιατρικός βελονισμός:
 • Νευρωνική θεωρία δράσεως του βελονισμού.
 • Θεωρητικά μοντέλα δράσεως του βελονισμού. Σύγχρονες απόψεις και θεωρίες.
 • Ανασκόπηση εργασιών από διάφορες ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών της ιατρικής (medline, Ovid κ.α.). Ταξίδι στις σελίδες του Internet με θέμα βελονισμός – ηλεκτροβελονισμός.
 • Placebo effect. Βασική έρευνα στο βελονισμό. Πειραματικές εργασίες σε ζώα και ανθρώπους. Ψυχονευροανοσολογία και βελονισμός. Βιολογική δράση του βελονισμού.
 • Ηλεκτροφυσιολογία του δέρματος. Ενεργητικές και παθητικές ιδιότητες του δέρματος. Ανίχνευση σημείων βελονισμού.
 • Ανατομικές, ηλεκτρικές, χημικές και λειτουργικές ιδιότητες των σημείων βελονισμού. Σύγχρονες απόψεις και θεωρήσεις.
 • Φυσιολογία του νευρικού συστήματος (σύντομη περιγραφή των λειτουργιών του).
 • Χημεία του νευρικού συστήματος. Νευροδιαβιβαστές, νευροϋποδοχείς, νευροτροποποιητές, ορμόνες. Η συμμετοχή του στο θεραπευτικό σκέλος του βελονισμού.
 • Ανατομία και φυσιολογία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η συμμετοχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην ομοιοστατική δράση του βελονισμού.
 • Αισθητικότης, αισθητικοί υποδοχείς, οδοί αισθητικότητας.
 • Η σημασία των δερμοτομίων, μυοτομίων, σκληροτομίων και σπλαγχνοτομιών στη θεραπευτική με βελονισμό.
 • Αντανακλαστικά τόξα. Σπλαγχνοδερματικό, δερματοσπλαγχνικό, δερματομυϊκό, χιαστό αντανακλαστικό. Φυτικές αντανακλάσεις. Επιλογή των σημείων βελονισμού με βάση την αρχή της μεταμέρειας.
 • Τοπική, περιοχική (segmental) και κεντρική (μέσω πυρήνων του κεντρικού νευρικού συστήματος) δράση των σημείων βελονισμού.
 • Σημεία Trigger. Αιτιοπαθογένεια, κλινικά χαρακτηριστικά και τεχνικές απενεργοποίησης των σημείων trigger. Ομοιότητες με τα σημεία βελονισμού.
 • Νευροφυσιολογία του πόνου. Ορισμός, οδοί αγωγής του πόνου, είδη πόνου, ταξινόμηση επώδυνων συνδρόμων. Δερματικός, μυϊκός και σπλαγχνικός πόνος. Ψυχική παράμετρος του πόνου. Ψυχοκοινωνική θεώρηση του αλγούντος ασθενούς. Κλίμακες πόνου. Η αξία των γνώσεων αυτών στη θεραπευτική με βελονισμό.< br>
 • Ηλεκτροβελονισμός. Θεωρητικές αρχές, θεραπευτικές αρχές, ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες.
 • TENS (διαδερμικός ηλεκτρικός ερεθισμός). Αναλγησία μέσω συσκευών ηλεκτροβελονισμού και TENS.
 • Παθολογία – Νοσολογία:
 • Αντιμετώπιση συνδρόμων χρόνιου πόνου ανά περιοχή του σώματος.
 • Σύνδρομα υπέρχρησης και παγιδευτικά σύνδρομα. Περιγραφή των σπουδαιότερων σημείων βελονισμού.
 • Νευροπαθητικός πόνος (θεωρία του C.C. Gunn).
 • Ο βελονισμός σαν μέθοδος αποκατάστασης ασθενών μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
 • Η ομοιοστατική δράση του βελονισμού σε καρδιαγγειακά νοσήματα, άσθμα, υπέρταση.
 • Η δράση του βελονισμού στην ειδική και μη ειδική ανοσία. Βελονισμός και ανοσοποιητικό σύστημα. Οδοί δράσης.
 • Βελονισμός και κεφαλαλγία. Στατιστικά στοιχεία, κατάταξη, μηχανισμοί, αιτιοπαθογένεια και διαγνωστικά κριτήρια των κεφαλαλγιών. Τεχνικές αντιμετώπισης και πρωτόκολλα θεραπείας με βελονισμό.
 • Σύνδρομο ινομυαλγίας.
 • Μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο (θεωρία των Simons & Travell).
 • Ειδικά σύνδρομα χρόνιου πόνου (νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία, διαβητική πολυνευροπάθεια).
 • Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών. Μεταγχειρητική αναλγησία.
 • Αναλγησία και βελονισμός. Οξέα επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα και βελονισμός.
 • Ανώδυνος τοκετός με βελονισμό (πρωτόκολλα δράσεως).
 • Τρόποι εφαρμογής του βελονισμού και θεραπευτικά πρωτόκολλα για παθήσεις του Αναπνευστικού, Κυκλοφορικού, Πεπτικού, Ουροποιητικού, Μυοσκελετικού, Ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Εφαρμογές του βελονισμού στην Νευρολογία, Ψυχιατρική, Ορθοπεδική, Γυναικολογία, Ενδοκρινολογία, Δερματολογία, Αθλητιατρική, Φυσιατρική.