Σκοπός

Σκοπός της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού (όπως αυτός προκύπτει και από το καταστατικό της Εταιρείας) είναι η μελέτη, προαγωγή και διάδοση του ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της όλης Ιατρικής. Αυτό επιτυγχάνεται ιδιαίτερα με το:

1. Να συμβάλλει για την εφαρμογή της βελονοθεραπείας στην Ελλάδα, και την πρόοδο της θεραπευτικής αυτής μεθόδου.

2. Να ιδρύει Σχολή Βελονοθεραπείας και ιατρεία, κλινικές και πειραματικά κέντρα έρευνας και εφαρμογής της Βελονοθεραπείας.

3. Να συνεργάζεται με όλους τους ιατρικούς φορείς και τις ιατρικές ερευνητικές ομάδες με σκοπό τη βελτίωση της προσφοράς της ιατρικής στον άνθρωπο.

4. Να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα μετεκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη διάδοση ή την ενημέρωση υπό τη μορφή σεμιναρίων βελονοθεραπείας, αποκλειστικά σε ιατρούς και οδοντιάτρους.

5. Να χορηγεί υποτροφίες για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων.

6. Να συγκαλεί Διεθνή Συνέδρια και να μετακαλεί ξένους ειδικούς για επιστημονική ενημέρωση πάνω στη βελονοθεραπεία.

7. Να προβαίνει σε εκδόσεις επιστημονικών εντύπων και περιοδικών.

8. Να διαφυλάσσει το κύρος και την επιστημονικότητα εφαρμογής της βελονοθεραπείας.